ANIME INFO

Drawing Jianghu of Bu Liang Ren Ⅴ

Plot Summary: Fifth season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Type: winter 2022 Anime

Date aired: 2022-01-20

Genre: Adventure, Drama, Fantasy, Romance

Released: 2022

Status: Airing

Other name: Hua Jianghu: Buliang Ren 5, Hua Jianghu: Buliang Ren

Drawing Jianghu of Bu Liang Ren Ⅴ

Show Comments

RECENT RELEASE

Season