ANIME INFO

Hua Jianghu: Buliang Ren 2

Plot Summary: The continuation of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Type: summer 2016 Anime

Date aired: 2016-07-21

Genre: Adventure, Drama, Romance

Released: 2016

Status: Completed

Other name: Hua Jianghu: Buliang Ren 2, Hua Jianghu: Buliang Ren

Hua Jianghu: Buliang Ren 2

Show Comments

RECENT RELEASE

Season