ANIME INFO

Hua Jianghu: Buliang Ren 4

Plot Summary: Fourth Season of Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren.

Type: spring 2021 Anime

Date aired: 2021-04-29

Genre: Adventure, Drama, Fantasy, Romance

Released: 2021

Status: Completed

Other name: Hua Jianghu: Buliang Ren 4, Hua Jianghu: Buliang Ren

Hua Jianghu: Buliang Ren 4

Show Comments

RECENT RELEASE

Season