ANIME INFO

Hua Jianghu: Huan Shi Men Sheng 2

Plot Summary: Second season of Hua Jianghu Zhi Huan Shi Men Sheng.

Type: spring 2021 Anime

Date aired: 2021-05-12

Genre: Action, Drama, Fantasy, Mystery, Romance

Released: 2021

Status: Completed

Other name: Hua Jianghu: Huan Shi Men Sheng 2, Hua Jianghu: Huan Shi Men Sheng

Hua Jianghu: Huan Shi Men Sheng 2

Show Comments

RECENT RELEASE

Season