ANIME INFO

Seikai no Senki II Special

Plot Summary: A recap of Seikai no Senki II included on the "Sekai DVD Box" set.

Type: summer 2005 Anime

Date aired: 2005-07-22

Genre: Action, Sci-Fi, Romance

Released: 2005

Status: Completed

Other name: Seikai no Senki II Special, Seikai no Senki

Seikai no Senki II Special

Show Comments

RECENT RELEASE

Season